-english- -français- -deutsch- -italiano-
-nederlands- -español- -polski- -česky-
Image: [squat.net] - Logo Last Update: 20.09.09 / 15:37 h | pages total

[Nyheter] [Arkiv] [Linklist]

siste nyheter


På Squat!net:
Lenker
Encrypted Surfing...
https://squat.net
... Now we got an SSL-Server. Image: Secure Server

 Hva er [squat!net]?

[squat!net] er et internasjonalt internettmagasin med hoved fokus på okkuperte hus, vognplasser og andere friområder. Forskjellige folk med forskjellige bakgrunner (f. eks. husokkupanter, pønkere, hackere, osv.) prøver å samarbeide, samle nyheter og øvrig viktig informasjon om husokkupasjonsbevegelser i forskjellige land. Vi kan ikke gjøre dette alene - vi trenger dere!

 Hva finnes her?

Våre aktuelle internasjonale nyheter gir en oversikt over hva som skjer, hovedsaklig i, men også utenfor Europa. Noen artikler og nyheter blir oversatt til et av de skandinaviske språkene. Selvfølgelig håper vi at dere sende oss nyheter om det som skjer nord for Slesvig eller tar over vedlikeholdet av dette skandinaviske squat!net området!!!
Det er ikke bare nyheter som dere kan finne her. På squat!net er det flere prosjekter, hittil hovedsaklig fra Berlin og husokkupanter i nederlandske byer. Dessuten er det en stor lenkesamling til husokkupanter over hele verden. Vi har et arkiv og et bildegalleri.

 Hva vil vi egentlig?!

Vårt mål er ikke å lage et internettmagasin, men å okkupere hus og etablere fristeder. Magasinet er et middel til å spre informasjon og kanskje også motivere/inspirere folk!?
Internett blir stadig mer et salgshelvete, med blinkende reklamebannere og iriterende pop-ups - vi ser derfor behovet for kryptert informasjon.

Bart Simpson

 Bli med!

I likhet med mange andre internettmagasin er vi for få til å ta tak i alt som er interesant - vi oppfordere derfor flere til å delta. Kan du for eksempel oversett mellom noen av språkene på [squat!net] er du mer enn velkommen.

Men om du er en latsabb kan du alikevel sende oss dine nyheter.


- squat at squat.net & fr at squat.net - Use PGP - Our PGP-Key  -

best viewd with lynx